لبخند جوانان مجارستان

نسل های بعد از جنگ

تاریخ هیچگاه از بین نخواهد رفت. مردم همیشه در پی تکرار تاریخ هستند، کشورها به یکدیگر حمله می کنند، ادیان مختلف به هم حمله می کنند. دهه ها شاهد غم و شادی مردمان مختلف خواهیم بود، در کشورهایی مثل ایران که سالهاست از دشمن شکست خورده و به تسخیر آنان درآمده است شاهد غم و اندوه هستیم، و درست در همین صفحه از تاریخ در جایی دیگر از دنیا برعکس آن قابل مشاهده است، من پشت خنده ی جوانان مجارستانی تلاش های شبانه روزی قهرمانان این کشور را می بینم. قهرمانانی که برای نجات این کشور تلاش های بسیاری کرده اند. سیاستمدارانی که تصمیمات بسیار سختی گرفته اند. پارلمان مجارستان همیشه پشت ملت خود ایستاده است و در آخر نه از روسیه شکست خورد و نه از آلمان.

مکان عکس: پل مارگارت، بوداپست، مجارستان

نمایش در اینستاگرم

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.