وحید تکرو

وحید تکرو

انسانشناسی و صلح در سفر

We canBePeaceful

@vahidtakro

سفر^وبلاگ

من یک توسعه دهنده وب فول استک هستم که سفر میکنه. نمی خواستم به شدن یا نشدن فکر کنم، و یا به بودن و یا نبودن. برای من -یا- دیگر معنا نداشت، میخواستم جهان را آنطور که می خواهم تجربه کنم. از نوجوانی از محدوده امن خود خارج شدم تا خود و جهان اطرافم را کشف کنم، در این وبلاگ همه چیز را می نویسم، از تمام مسیرها، از پیچ و خم ها و حتی هتل هایی که در آنها اقامت داشتم. اینجا می توانید چیزهای جدید بیاموزید.

من کیستم؟

Vahid Takro
 • منتشر شده در
  [object Object]
  شبی را به خاطر ندارم که قلبم برای میهنم نتپد، در زندگی گاهی بسیار تلاش کردم احساسات ناسیونالیسم رو از خود دور کنم اما موفق نشدم. ...
 • منتشر شده در
  [object Object]
  تصادفی نبوده که گورستان پرلاشز برای من به بهشتی می ماند، بهشتی پر از انسانهایی که در زندگی ام نقش قابل توجهی داشته اند. اولین بار که وقتی به پرلاشز آم ...
 • منتشر شده در
  [object Object]
  درست مثل ماسه از لای انگشتان عبور، مثل برگ تغییر می کند، زرد و خشک می شود. مثل جنگها، مثل فقر، مثل آتش، و مثل برف، عوض می شود، پیر می کند. من اما مثل ...
 • منتشر شده در
  [object Object]
  اغلب وقتی زادروزم فرا می رسد به همه چیز فکر میکنم جز زادروزم. اندیشه ام بیشتر به راز خلقت ختم می شود و من آنچرا که نام آنرا تغییر جهان میگذارم مرا ناا ...