وحید تکرو
منتشر شده در

21 سپتامبر 2018: روز جهانی صلح

اتریشجویای صلح

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

این عکس در دفتر سازمان ملل متحد در وین طی تور دوم پروژه صلح "چشم سوم" در اروپا گرفته شد.

این روزها با خود فکر میکنم، آیا اگر من امروز به یک فضایی دیگر مثل مریخ سفر کنم، و آدمهای مریخ از من بپرسند: "جهان چه شکلی است؟" چه برای گفتن خواهم داشت؟ شاید چیزی شبیه به این:

"جهان جزیره ی گردی است زیبا، طبیعت زیبای آن هر روز توسط انسان ها در حال نابودیست، هر روز چندین انسان توسط گلوله کشته می شوند، چندین هزار کودک از گرسنگی میمیرند و در همان حال در گوشه ای دیگر کنسرتی چند هزار نفری برگزار می شود. جهان به ۱۹۲ قسمت تقسیم شده، و انسان هایش هر روز با هم میجنگند، گاه می پنداری که ۱۹۲ مدل انسان مختلف روی آن زندگی می کنند و این تعداد روبه افزایش است. چیزی به نام "پول" به وجود آمده و همه برایش حاضرند یکدیگر را بکشند. ادیانی را پدید آوردند که پرستندگانشان هر روز با یکدیگر می جنگند. جهان جایی است که به سوی تباهی پیش میرود، و این نابودی توسط خود انسانها صورت می گیرد."

انسان ها! چشمهای سومتان را باز کنید! جویای صلح شوید!!!

پروژه چشم سوم در دفتر سازمان ملل متحد در وین، اتریش
0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها