مجارستانی، آمریکایی، ایرانی: جویای صلح هستیم

کمک مرد آمریکایی به من در پروژه "چشم سوم"

اینجا دیده بان الیزابت، مرتفع ترین نقطه در بوداپست است؛ جایی که برای دیدن هرجایی از بوداپست باید به پایین نگاه کرد. مجارستانی‌ها که جنگ‌ها و ظلم‌های بسیاری را دیده‌اند، وقتی از آنها می‌پرسیدم از چه ملیتی متنفرید میگفتند هیچکس. مردمی که با این همه خاطرات تلخ، دنیا را بخشیده‌اند. به نمایندگی از تمام مردم مجارستان بالای دیده‌بان الیزابت رفتم تا پیام “ما می توانیم صلحطلب باشیم” را به تمام دنیا برسانم. پوستری که باد نمی گذاشت آنرا نگه دارم، تا یک مرد آمریکایی که پیام صلح را خواند برای کمک به من داوطلب شد.

در ادامه باید بگویم که ما ایرانی ها و امریکایی ها عاشق یکدیگر هستیم، من چند دوست امریکایی دارم که همینطور با نظر من موافق اند. عراقی ها که در ایران پارلمان ساختند و خود را نمایندگان ملت ایران معرفی نمودند چندی پیش پرچم زیبای آمریکا را آتش زدند، به دوستان آمریکایی خود باید بگویم که این افراد ایرانی نیستند و هیچ فرد ایرانی آنها را به رسمیت نمی شناسد، آنها نماینده هیچ فرد ایرانی نیستند، شاید فقط نماینده کشور عراق باشند و این مسئله را به نام ایران عنوان کردند. آنها تسخیرگرانی هستند که با استفاده از نام ما در جستوجوی قدرت هستند. امیدوارم که این افراد ایرانی‌نما که شیطان هدایت آنها را در دست گرفته، روزی صلح را بیابند و خدا آنها را از این گمراهی نجات دهد.

مکان عکس: دیده‌بان الیزابت، بوداپست، مجارستان

نمایش در اینستاگرم

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.