وحید تکرو

وحید تکرو

انسانشناسی و صلح در سفر

We canBePeaceful

 • منتشر شده در
  وحیدآنجلو
  پروژه عکاسی "وحیدآنجلو" با تاثیرپذیری از اثر آفرینش آدم، میکلانجلو، به معنای نیاز آدمی به یکدیگر در مقابل کاشی کاری ها و برجسته ترین بافت های تاریخی ا ...
 • منتشر شده در
  برای تو می نویسم
  شبی را به خاطر ندارم که قلبم برای میهنم نتپد، در زندگی گاهی بسیار تلاش کردم احساسات ناسیونالیسم رو از خود دور کنم اما موفق نشدم. ...
 • منتشر شده در
  سفرنامه ایتالیا
  سفر به ایتالیا، مکان های توریستی ایتالیا، میلان، ونیز، بولونیا، فلورانس، پیزا، رم، فرهنگ و تاریخ ایتالیا و مردم ایتالیا ...
 • منتشر شده در
  دیگر این مردم، آن مردم نبودند
  سرانجام در اواخر زمستان تصمیم خود را گرفتم، تصمیم این بود که به میهنم بازگردم، خود را برای جنگی بزرگتر آماده کرده بودم، برای تغییر، و برای خدمت به کشو ...
 • منتشر شده در
  گورستان پرلاشز پاریس
  تصادفی نبوده که گورستان پرلاشز برای من به بهشتی می ماند، بهشتی پر از انسانهایی که در زندگی ام نقش قابل توجهی داشته اند. اولین بار که وقتی به پرلاشز آم ...