وحید تکرو

سنت پترزبورگ، روسیه

حمله تروریستی

––– بازدید
سنت پترزبورگ، روسیه

پیامی از روسیه با اندوه

یک روز در شهری به نام سنت پیترزبورگ زیر باران با چتری قدم میزدم. خیابان ها خلوت بود و آسمان ابری. کتاب فروشی ها و کافه های شهر بسیار شلوغ تر از مهمانی ها بودند؛ این مردم روشنفکر و احساساتی چهره ی افسرده ای داشتند، آسمان گاه می گریست و باز آرام می گشت. کمی آن طرف تر در خیابانی به نام Kuznechny Lane 5/2، مردی زیست می کرد به نام داستویوفسکی که سنبل مردمان این شهر بوده. و امروز باز سرنوشت این شهر منجر به مرگ بسیاری شده و کسی نیست که داستان آن را بنویسد. متاسفم، مردم روسیه. حالا امروز دیگر پیام های شما با عشق از روسیه نیست، بلکه با غم از مترو های روسیه به گوش می رسد.

View in Instagram ⇒