وحید تکرو

لاس وگاس، آمریکا

حمله تروریستی

––– بازدید
لاس وگاس، آمریکا

مهم نیست به کجا حمله شده، تروریستی بوده و یا نه، او از کجا آمد، ... این سوال ها همه کلیشه ای شده اند، پلیس و مقامات امنیتی چه میخواهند؟ او کیست؟ عضو داعش و یا گروه های دیگر؟

نکته مهم این است که هیچ جایی در جهان در حال حاضر امن نیست. مردم نیز نسبت به خود شک دارند، فاصله بین آنها افزایش می یابد و آنها از یکدیگر هراس دارند.

شاید فکر می کنید که فقط گروه های تروریستی این حملات را انجام میدهند، اما نه! من در سفرهایم با انسانهای بسیاری مواجه شدم که حتی از تروریست ها هم خطرناکتر بودند. نژادپرستان... این نژادپرستی است که تروریست میسازد. تروریست تولید می شود و نه متولد - وحید تکرو.

نمایش در اینستاگرم