وحید تکرو

برلین، آلمان

حمله تروریستی

––– بازدید
برلین، آلمان

امروز جهان تغییر کرده، فقط در مورد حملۀ تروریستی 20 دسامبر نمینویسم. این روزها زندگی ما مثل بازی های ویدیویی سرشار از خشونت های وحشیانه شده. حوادث تراژیک در تاریخ به عادتی زشت تبدیل گردیده، حوادثی که گاهی به آنها توجهی نداریم.

تاحالا به کودکان جنگ فکر کرده اید؟ بله... و ممکن است گفته باشید "آه خیلی ناراحت کنندس،..." اما بعد از چند روز به طور کل فراموش کردید. اما آیا تا به حال کاری برای آن کرده اید؟ اخبار روزانه جنگ به روزنامه های روز گذشته تبدیل گردیده، اما چه کسی میتواند به این جنگ ها پایان دهد؟ فکر میکنید سیاستمداران از کجا آمده اند؟ آنها پیش از این یکی از خود شما بودند...

فکر نمیکنید جهان به یک چشم سوم نیاز دارد؟

چشم سوت را به دنیایی جدید بگشا، ما میتوانیم جویای صلح باشیم

View in Instagram ⇒