وحید تکرو

بارسلونا، اسپانیا

حمله تروریستی

––– بازدید
بارسلونا، اسپانیا

چطور تونستی این کار رو با اون مردم دوست داشتنی انجام بدی؟ مردم اسپانیا از صلحجوترین آدمهایی هستند که تاحالا دیدم! واقعاً متاسفم... قلبم از درون میسوزد. من تمام تلاشم را در برابر جنگ به عنوان یک انسان انجام میدم...

View in Instagram ⇒