وحید تکرو

در این بخش تا کنون 3 پست نوشته ام. از کادر جستوجو برای یافتن پست ها استفاده کنید

  • منتشر شده در
    من شبیه جهانم

    تایلند

    تا چشمانم را گشودم خود را در جاده ها یافتم، عقاید و زندگی من با همه فرق می‌کرد از اینکه از کودکی این حس تفاوت را داشتم خشنود نبودم، تا چندی پیش ویروسی...