در جستوجوی انسانیت

کلوت، شهداد، کرمان

پس از سالها سفر، بیش از یک سال پیش دریافتم که انسانیت و عشق دیگر نابود شده و همه چیز بر روی خط تظاهر پیش می رود. در جایی که بودم میدیدم تمام انسان ها با هم میجنگند، عشق دیگر وجود ندارد و فقط بوی خیانت حس می شود. شهوت های انسانی و طمع برای ثروت، انسانیت را برای همیشه از بین برده است. دیگر نمیخواستم در این جهان بمانم، نمی خواستم در میان انسانها باشم. آنهایی که همدیگر را ذره ای دوست ندارند… تمام این مدت با خود میجنگیدم، تصمیم گرفتم که دوباره کوچ کنم، کوچ کردم و دیدم انسانیت در جهان دیگر یافت نمی شود. حالا وقت آن رسیده بود که سر به بیابان بگذارم، انسانها را به حال خود رها کنم و با خود تنها زیست کنم. دیگر توانم تمام شده بود، حس تنهایی شدیدی به من دست داد، دریافتم که نمیتوانم مانند آنها زیست کنم، همه چیز برایم غیرقابل تحمل شد، انسانها در این جهان هر روز رنگ عوض میکنند، هر روز کسی دیگری می شوند… من فقط در جستوجوی انسانیت بودم!
ادامه دارد…

 

 

کلوت، شهداد، کرمان، ایران:

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.