وحید تکرو
منتشر شده در

اتحاد پایدار

ایرانجویای صلح

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

تمام مردم دنیا، باید در کنار هم در صلح زندگی کنند و متحد باشند، دو سال بعد پروژه ای در این راستا را ایجاد خواهم کرد.

نمایش در اینستاگرم

0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها