خاک سرخ جزیره هرمز

در زیباترین جزیره جهان مافیای خاک وجود دارد؛ خاک سرخ هرمز که بسیار ارزشمند است توسط میهن‌فروشان به کشورهای دیگر صادر می‌شود. برای مثال در چین برای…