آرشیو

تایلند

سفرنامه تایلند بی شک می تواند نامش تایلندگردی باشد، چرا که از بانکوک، تا شمال تایلند یعنی چیانگ مای و چیانگ رای سفر کردم و سپس سفر خود را در کانچانابوری، لاپبوری و آیوتایا ادامه داده تا به جزیره های پایین آن یعنی جزیره پنگان، جزیره تائو، جزیره سامویی و سرانجام کرابی و جزیره پوکت برسم.
تایلند جایی دیگر از این جهان است، جایی که به هیچ جای دیگری شبیه نیست. مردم تایلند یکی از مهربان ترین ملیت های جهان هستند. از همان لحظه ی اول که به فرودگاه بانکوک رسیدم و تا لحظه ی آخر چیزی جز لبخند از مردم تایلند ندیدم. تایلند یعنی سرزمین لبخندها و عشق. تایلند جایی است که تکه ای قلبم را در آن جا گذاشته ام، خاطرات من در تایلند هیچگاه فراموش نخواهند شد.

حسی شبیه به پرنده

من خود را در سفرهایم کشف کردم، البته این چنین نیست که گویی سفر انسان را شاد می‌کند، در واقع واکنش انسان هیچ گاه در برابر واقعیت‌هایی که می‌بیند تغییر…

من شبیه جهانم

تا چشمانم را گشودم خود را در جاده ها یافتم، عقاید و زندگی من با همه فرق می‌کرد؛ از اینکه از کودکی این حس تفاوت را داشتم خشنود نبودم، تا چندی پیش…

قرنطینه در قلب

قرنطینه در قلب، نامی است که برای این متن برگزیدم؛ این روزها بیرون نمیروم، بلکه بیش از پیش به درون میروم، به درون خویش. من به هستۀ قلبم رسیدم. جایی که…