آرشیو

مجارستان

شبهای بوداپست

از آپارتمان زیبای او بیرون می روم، بدرود، ساعت ۳ برخواهم گشت. پیاده قدم میزنم، از سمت جزیره مارگارت، در امتداد رود دانوب. اگرچه هیچجا را بلد نیستم اما…