آرشیو

فرانسه

سفرنامه فرانسه را نمی توان در کلمات گنجاند. فرانسه کشوری است که هیچگاه از آن خسته نمی شوم. عکسهایم را ورق می زنم و دوباره به فرانسه سفر می کنم. فرانسه و به خصوص پاریس، جایی بسیار مهم برای من است، چراکه پروژه “چشم سوم” را برای اولین بار در آن آغاز کردم. در پاریس روزهایی داشتم که گریه کردم و روزهایی را در خوشحالی پروژه چشم سوم گذراندم. پاریس اولین قدم برای شروع این پروژه بود، پروژه ای که مرا کمی به جهان خوشبین نمود. در این آرشیو، با قوانین زندگی در فرانسه، ویزای شنگن فرانسه، نکات و پیشنهادات سفر به فرانسه، سفرنامه و تجربیات شخصی من آشنا خواهید شد.

گورستان پرلاشز پاریس

تصادفی نبوده که گورستان پرلاشز برای من به بهشتی می ماند، بهشتی پر از انسانهایی که در زندگی ام نقش قابل توجهی داشته اند. اولین بار که وقتی به پرلاشز…

زمان

درست مثل ماسه از لای انگشتان عبور، مثل برگ تغییر می کند، زرد و خشک می شود. مثل جنگها، مثل فقر، مثل آتش، و مثل برف، عوض می شود، پیر می کند. من اما مثل…

زادروز من: راز خلقت؟

اغلب وقتی زادروزم فرا می رسد به همه چیز فکر میکنم جز زادروزم. اندیشه ام بیشتر به راز خلقت ختم می شود و من آنچرا که نام آنرا "تغییر جهان" میگذارم مرا…

سفرنامه فرانسه

جنون من برای نشستن کنار پنجره هواپیما پایان ندارد. در واقع من تمام تمام زندگی ام را به ابرها و آسمان فکر می کنم، آنجا تنها جاییست که به هیچ چیز جز…

استراسبورگ: شهر عشاق

پس از استراحتی رمانتیک زیر آسمان زیبای استراسبورگ، دوستم ایگاخ منو با زبانش بیدار کرد، و الکس ناهاری درست کرد که نزدیک بود انگشتان دست چپم را گاز…