وحید تکرو
فرانسه

سفرنامه فرانسه را نمی توان در کلمات گنجاند. فرانسه کشوری است که هیچگاه از آن خسته نمی شوم. عکسهایم را ورق می زنم و دوباره به فرانسه سفر می کنم. فرانسه و به خصوص پاریس، جایی بسیار مهم برای من است، چراکه پروژه چشم سوم را برای اولین بار در آن آغاز کردم. در پاریس روزهایی داشتم که گریه کردم و روزهایی را در خوشحالی پروژه چشم سوم گذراندم. پاریس اولین قدم برای شروع این پروژه بود، پروژه ای که مرا کمی به جهان خوشبین نمود. در این آرشیو، با قوانین زندگی در فرانسه، ویزای شنگن فرانسه، نکات و پیشنهادات سفر به فرانسه، سفرنامه و تجربیات شخصی من آشنا خواهید شد.

در این بخش تا کنون 15 پست نوشته ام. از کادر جستوجو برای یافتن پست ها استفاده کنید