صلح: آرزوی ما برای سال 2020

سال 2020 مبارک

دوست ندارم در مورد سیاست صحبت کنم، اما امروز میبینم که دنیا بیشتر از گذشته تبدیل به بازی های ویدیویی که در کودکی بازی می کردم شده است. دنیایی که در کودکی میپنداشتم وقتی که بزرگتر شوم آنرا به دنیایی زیبا برای کودکانمان تبدیل خواهم کرد. اما تا کنون نتوانسته ام، و خود را یک “خودخواه” می دانم. من سیاست کشورهارا نمی شناسم، و در مورد کشور خاصی فعالیت نمیکنم. پیام من چیزیست جهانی، چیزیست که نه به ایران، نه به آمریکا، بلکه مربوط به تمام جهان است.

این یک هشدار جدی است! چشمهایمان به جنگ عادت کرده، به خون و به مرگ. ما به چشمی سوم نیاز داریم که همه چیز را واقعبینانه ببیند. ما باید جهانمان را از نو با عشق بسازیم، مرزهارا پاک کنیم، دوباره “یکی” شویم. ما باید عشق را جایگزین نفرت، و صلح را جایگزین جنگ کنیم. این چیزیست که من و تمام همنوعانم می خواهیم. ما جهانیان را به آرامش و خویشتنداری دعوت می کنیم، ما میتوانیم صلح را در جهان بسازیم.

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.