پاسارگاد: میتوانیم جویای صلح باشیم

پایتخت امپراطوری هخامنشی و آرامگاه کوروش بزرگ

امروز روزی بود که پادشاه وسیع ترین امپراطوری جهان، بابل را فتح نمود، کوروش برای این فتح هیچ کسی را نکشت، و تمام یهودیان بابل را از بند رها کرد، به ادیان آنها احترام گذاشت و به آنها اجازه ماندن و یا بازگشت به اورشلیم را داد. او با اینکه خود پرستنده اهورا مزدا بود، به سربازانش دستور داد تا به اورشلیم بروند تا معبد حضرت سلیمان را برای یهودیان از نو بسازند.

درک این موضوع پیچیده نیست که چرا دشمنان امروز ایران، از کوروش بزرگ وحشت دارند؛ در واقع اگر ایرانیان بار دیگر یکپارچگی خود را بمانند زمان امپراطوری هخامنشی بدست آورند و دوباره به قدرت برسند، جهان دوباره می تواند در زیر حکمرانی ایرانیان قرار گیرد. این برای دولتمردان امروزی بسیار خطرناک است، تنها کاری که آنها می توانند انجام دهند، تلاش برای کمرنگ کردن نام کوروش از کتاب های تاریخ است.

اما من اینجا هستم که بگویم بیایید دوباره مثل کوروش بزرگ جهان را از نو بسازیم، یکی شویم و با صلح و عشق در کنار یکدیگر زیست کنیم، با هر دینی، با هر ملیتی، با هر رنگ پوست و جنسیتی… با هم راه کوروش بزرگ را ادامه دهیم. ما میتوانیم صلح را بجوییم…

نمایش در اینستاگرم

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.