رویای ایران: قسمت 2

دیدگاه آمریکایی ها نسبت به ایرانی ها چیست؟

تیان، مهندس چینی از آمریکا می گوید که بخاطر قطعی اینترنت قصد لغو سفرش به ایران را داشته است. گرچه امنیت حائز اهمیت است، اما این مورد ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود ارز به ایران را نموده. تیان اما از زاویه دید دیگری می گوید که بهترین مردم جهان را در ایران دیده و در حال حاضر دو سفر بعدی خود به ایران را برنامه ریزی نموده تا بتواند از دیگر شهرهای میهن زیبایمان بازدید کند. شما چه فکر می کنید؟ لطفاً کامنت خود را بنویسید. (همچنین لطفاً از صحبت های سیاسی و توهین به چهره های سیاسی بپرهیزید).

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.