آرشیو

کوه ها

2019: زادروز من

امروز زادروز من است، اما چرا باید آنرا جشن بگیرم؟ مگر دنیا آنقدر به آرامش و صلح رسیده است؟ آیا من برای آن کاری کرده ام؟ آیا همه چیز برقرار است که…

صعود با هونزا و توماس

صعود با هونزا و توماس، دوستانی همیشگی از پراگ، جمهوری چک. آنها چند روز با من زندگی کردند، جاهای زیادی باهم رفتیم و چیزهایی را تجربه کردیم. مخصوصاً…