آرشیو

ایران

سفرنامه ایران پر از هیجان است، ایرانگردی و طبیعت گردی در ایران و شهرهای آن، مانند تهران، همدان، شمال، طبس، سیستان به بلوچستان، از آرزوهای همیشگی من بوده، من از ایران می نویسم، زیباترین و پرماجرا ترین کشور جهان. از تاریخ کهن آن، تا طبیعت بکر آن. در قسمت “سفرنامه ایران” ما با هم سفر خواهیم کرد، تاریخ را برایتان خواهم گفت، به طبیعت خواهیم رفت، باهم کمپ خواهیم کرد. خواهید دید که ایران چطور در همه جای خود عشق را به اشتراک گذاشته است، مردم ایران را خواهید دید که چگونه با سخاوت تمام، تمام چیزهایشان را به اشتراک می گذارند، طبیعت زیبای ایران را خواهید دید، که چگونه هر لحظه ما را به خود فرا می خواند.

من از ایران آمده ام، از مهد تمدن پارس، از جایی که برای اولین بار صلح جهانی را کوروش بزرگ، پادشاه تمام جهان در آن بنا نهاد. به عنوان یک ایرانی که فرهنگ و سنت ایران را گسترش می دهد، همواره صلح را از طریق چشم سوم به نمایش خواهم گذاشت، دوباره ایران را در ذهن جهانیان با کمک شما بازسازی خواهم کرد. دوباره به جهان نشان خواهیم داد که ایران کجاست و ما که هستیم. نشان خواهیم داد که ایران بهترین کشور برای سفر، هیچهایک و طبیعت گردی هست، سفر به ایران حتی ارزش تهران گردی هم دارد.

ما دوباره جهانگردان را به ایران دعوت می کنیم، این کاری است که جهانگردان ایرانی در ایران گردی های خود باید نشان دهند، ما با هم می توانیم، اگر بخواهیم. ما از تمام جهان خواهیم خواست که چشم سومشان را به سوی ایران بگشایند و واقعیت را ببینند.

2019: زادروز من

امروز زادروز من است، اما چرا باید آنرا جشن بگیرم؟ مگر دنیا آنقدر به آرامش و صلح رسیده است؟ آیا من برای آن کاری کرده ام؟ آیا همه چیز برقرار است که…

جهان: سرزمین تنهایی

او خود را آزاد و رها می داند، مگر اینطور نیست؟ مگر نام این میدان آزادی نیست؟ فکر می کنم که نه... این فقط یک نام است.ما در میان واژه ها گم شده ایم،…

در جستوجوی انسانیت

پس از سالها سفر، بیش از یک سال پیش دریافتم که انسانیت و عشق دیگر نابود شده و همه چیز بر روی خط تظاهر پیش می رود. در جایی که بودم میدیدم تمام انسان ها…

سفرنامه خوزستان

پیشتر در کودکی به خوزستان سفر کرده بودم، اما حالا اینبار برای سفر به تاریخ و تمدن ایران کهن رهسپار خوزستان شدم. همانطور که میدانید خوزستان بخشی از…