آرشیو

جمهوری چک

صعود با هونزا و توماس

صعود با هونزا و توماس، دوستانی همیشگی از پراگ، جمهوری چک. آنها چند روز با من زندگی کردند، جاهای زیادی باهم رفتیم و چیزهایی را تجربه کردیم. مخصوصاً…